همنواز آسمان آبی تور تور آنتالیا ویژه 6 خرداد
تور

تور آنتالیا ویژه 6 خرداد

شروع قیمت از : 9,510,000 تومان
ایرلاین رفت : ایران ایر
ایرلاین برگشت : ایران ایر

تور آنتالیا ویژه 6 خرداد

شروع قیمت از :9,510,000 تومان
ایرلاین رفت : ایران ایر
ایرلاین برگشت : ایران ایر
تاریخ-پرواز-برگشت
آنتالیا تاریخ و ساعت پرواز برگشت :
1401/03/13 22:10
تاریخ خروج از هتل
تاریخ خروج از هتل :
1401/03/13

هتل های تور آنتالیا ویژه 6 خرداد

اطلاعات هتل دو تخته (هرنفر) سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت سن کودک با تخت
LARA PALACE هتل لارا پالاس
LARA
9,510,000
تومان
11,010,000
تومان
8,420,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
GRAND MIRAMOR HOTEL هتل گرند میرامور آنتالیا
KEMER
11,250,000
تومان
15,190,000
تومان
9,290,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
MAYA WORLD PARK هتل مايا ورلد پارک
BELEK
12,430,000
تومان
15,380,000
تومان
9,880,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
FUN&SUN COMFORT BEACH هتل فان اند سان کامفورت بیچ ریزورت
KEMER
12,630,000
تومان
17,550,000
تومان
10,080,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
Armas Gul Beach HOTEL هتل آرماس گل بیچ آنتالیا
KEMER
12,820,000
تومان
17,940,000
تومان
10,080,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
AMON HOTEL ANTALYA هتل آمون آنتالیا
BELEK
14,010,000
تومان
19,320,000
تومان
10,670,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
AYDINBEY FAMOUS RESORT هتل آیدین بی فیمس ریزورت
ANTALYA
14,740,000
تومان
21,460,000
تومان
11,030,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
SENSITIVE PREMIUM RESORT هتل سنستیو پریمیوم
BELEK
15,780,000
تومان
20,110,000
تومان
11,650,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
AQUAWORLD BELEK HOTEL هتل آکواورد بلک
BELEK
15,970,000
تومان
20,700,000
تومان
11,650,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
WIND OF LARA هتل ویند آف لارا
LARA
16,170,000
تومان
23,850,000
تومان
11,850,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
ORANGE COUNTY BELEK هتل اورنج کانتی بلک
BELEK
17,150,000
تومان
25,810,000
تومان
12,240,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
LARA FAMILY HOTEL AYT هتل لارا فاميلي
LARA
17,940,000
تومان
23,650,000
تومان
12,630,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
RAMADA RESORT LARA هتل رامادا ريزورت لارا
LARA
18,340,000
تومان
24,240,000
تومان
12,830,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
SHERWOOD SUITES RESORT هتل شروود سوئیت
LARA
18,470,000
تومان
24,440,000
تومان
12,900,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
SHERWOOD DREAMS هتل شروود دريمز
BELEK
19,220,000
تومان
26,120,000
تومان
13,270,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
ASTERIA KEREMLIN HOTEL هتل آستریا کرملین آنتالیا
LARA
18,730,000
تومان
26,210,000
تومان
13,030,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
ORANGE COUNTY KEMER اورنج کانتي ریزورت هتل کمر
KEMER
19,910,000
تومان
30,730,000
تومان
13,620,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA هتل شروود اکسکلوسیو آنتالیا
LARA
23,510,000
تومان
32,090,000
تومان
15,510,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
MELAS LARA HOTEL ملاس لارا هتل آنتالیا
LARA
23,850,000
تومان
32,310,000
تومان
15,590,000
تومان
6,900,000
تومان
7-11
شروع قیمت : 9,510,000تومان
LARA PALACE هتل لارا پالاس
LARA
دو تخته
9,510,000تومان
سینگل
تومان11,010,000
کودک با تخت
تومان8,420,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 11,250,000تومان
GRAND MIRAMOR HOTEL هتل گرند میرامور آنتالیا
KEMER
دو تخته
11,250,000تومان
سینگل
تومان15,190,000
کودک با تخت
تومان9,290,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 12,430,000تومان
MAYA WORLD PARK هتل مايا ورلد پارک
BELEK
دو تخته
12,430,000تومان
سینگل
تومان15,380,000
کودک با تخت
تومان9,880,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 12,630,000تومان
FUN&SUN COMFORT BEACH هتل فان اند سان کامفورت بیچ ریزورت
KEMER
دو تخته
12,630,000تومان
سینگل
تومان17,550,000
کودک با تخت
تومان10,080,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 12,820,000تومان
Armas Gul Beach HOTEL هتل آرماس گل بیچ آنتالیا
KEMER
دو تخته
12,820,000تومان
سینگل
تومان17,940,000
کودک با تخت
تومان10,080,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 14,010,000تومان
AMON HOTEL ANTALYA هتل آمون آنتالیا
BELEK
دو تخته
14,010,000تومان
سینگل
تومان19,320,000
کودک با تخت
تومان10,670,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 14,740,000تومان
AYDINBEY FAMOUS RESORT هتل آیدین بی فیمس ریزورت
ANTALYA
دو تخته
14,740,000تومان
سینگل
تومان21,460,000
کودک با تخت
تومان11,030,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 15,780,000تومان
SENSITIVE PREMIUM RESORT هتل سنستیو پریمیوم
BELEK
دو تخته
15,780,000تومان
سینگل
تومان20,110,000
کودک با تخت
تومان11,650,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 15,970,000تومان
AQUAWORLD BELEK HOTEL هتل آکواورد بلک
BELEK
دو تخته
15,970,000تومان
سینگل
تومان20,700,000
کودک با تخت
تومان11,650,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 16,170,000تومان
WIND OF LARA هتل ویند آف لارا
LARA
دو تخته
16,170,000تومان
سینگل
تومان23,850,000
کودک با تخت
تومان11,850,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 17,150,000تومان
ORANGE COUNTY BELEK هتل اورنج کانتی بلک
BELEK
دو تخته
17,150,000تومان
سینگل
تومان25,810,000
کودک با تخت
تومان12,240,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 17,940,000تومان
LARA FAMILY HOTEL AYT هتل لارا فاميلي
LARA
دو تخته
17,940,000تومان
سینگل
تومان23,650,000
کودک با تخت
تومان12,630,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 18,340,000تومان
RAMADA RESORT LARA هتل رامادا ريزورت لارا
LARA
دو تخته
18,340,000تومان
سینگل
تومان24,240,000
کودک با تخت
تومان12,830,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 18,470,000تومان
SHERWOOD SUITES RESORT هتل شروود سوئیت
LARA
دو تخته
18,470,000تومان
سینگل
تومان24,440,000
کودک با تخت
تومان12,900,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 19,220,000تومان
SHERWOOD DREAMS هتل شروود دريمز
BELEK
دو تخته
19,220,000تومان
سینگل
تومان26,120,000
کودک با تخت
تومان13,270,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 18,730,000تومان
ASTERIA KEREMLIN HOTEL هتل آستریا کرملین آنتالیا
LARA
دو تخته
18,730,000تومان
سینگل
تومان26,210,000
کودک با تخت
تومان13,030,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 19,910,000تومان
ORANGE COUNTY KEMER اورنج کانتي ریزورت هتل کمر
KEMER
دو تخته
19,910,000تومان
سینگل
تومان30,730,000
کودک با تخت
تومان13,620,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 23,510,000تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA هتل شروود اکسکلوسیو آنتالیا
LARA
دو تخته
23,510,000تومان
سینگل
تومان32,090,000
کودک با تخت
تومان15,510,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11
شروع قیمت : 23,850,000تومان
MELAS LARA HOTEL ملاس لارا هتل آنتالیا
LARA
دو تخته
23,850,000تومان
سینگل
تومان32,310,000
کودک با تخت
تومان15,590,000
کودک بدون تخت
تومان6,900,000
سن کودک با تخت 7-11

با تشکر از انتخاب شما

لطفا جهت رزرو تور با شماره تلفن 021-84278 تماس حاصل فرمایید

یا

جهت تماس با شما از طریق کارشناسان آژانس همنواز اطلاعات درخواستی زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

مدارک لازم

- پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار - داشتن تست pcr منفی 72 ساعت قبل از پرواز

مدارک لازم
خدمات آژانس

1: پرواز رفت و برگشت ایران ایر 2: ترانسفر فرودگاهی 3:تورلیدر فارسی زبان 4:بیمه مسافرتی

خدمات آژانس
توضیحات

-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس همنواز آسمان آبی در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد . -بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . -نرخ کودک بدون 6.900.000 تومان و نت می باشد . -نرخ کودکان زیر 2 سال 950.000 تومان و نت می باشد . -قیمت ها به تومان می باشد و ارسال 60% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در صورت عدم واریزی و ابطال قرارداد از سوی شرکت همنواز آسمان آبی کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد . -در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد . (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود) - همراه داشتن تست منفی کرونا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد. - طبق بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه تمام مسافران برای سفر به کشور ترکیه موظف به انجام ثبت نام در سایت اعلام شده می باشند. register.health.gov.tr

توضیحات
تور های مشابه
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا پرواز ترکیش 12 -13-14خرداد
شروع قیمت از : 15,000,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/12 1401/03/18
ترکیش ترکیش
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا پرواز ترکیش 5 و 6 و 7 خرداد
شروع قیمت از : 12,000,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/07 1401/03/13
ترکیش ترکیش
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا ویژه 13 خرداد
شروع قیمت از : 10,020,000 تومان
5 شب 5 شب
6 روز 6 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/13 1401/03/19
ایران ایر ایران ایر
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا ویژه 19 خرداد
شروع قیمت از : 9,510,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/19 1401/03/26
ایران ایر ایران ایر
جزییات دکمه اسلایدر
ارتباط در واتساپ همنواز