تور

تور آنتالیا 29 و30 و 31 اردیبهشت پرواز ترک

شروع قیمت از : 11,000,000 تومان
ایرلاین رفت : ترکیش
ایرلاین برگشت : ترکیش

تور آنتالیا 29 و30 و 31 اردیبهشت پرواز ترک

شروع قیمت از :11,000,000 تومان
ایرلاین رفت : ترکیش
ایرلاین برگشت : ترکیش
تاریخ-پرواز-برگشت
آنتالیا تاریخ و ساعت پرواز برگشت :
1401/02/29 21:55
تاریخ خروج از هتل
تاریخ خروج از هتل :
1401/03/06

هتل های تور آنتالیا 29 و30 و 31 اردیبهشت پرواز ترک

اطلاعات هتل دو تخته (هرنفر) سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت سن کودک با تخت
LARA PALACE هتل لارا پالاس
LARA
10,995,000
تومان
12,595,000
تومان
8,995,000
تومان
0
تومان
6-12
BELKON HOTEL AYT هتل بلکون آنتاليا
BELEK
11,995,000
تومان
13,995,000
تومان
9,595,000
تومان
0
تومان
6-12
CENDER HOTEL ANTALYA هتل سندر آنتالیا
ANTALYA
12,695,000
تومان
14,995,000
تومان
9,995,000
تومان
0
تومان
6-12
SENSITIVE PREMIUM RESORT هتل سنستیو پریمیوم
BELEK
14,395,000
تومان
17,695,000
تومان
10,795,000
تومان
0
تومان
6-12
DAIMA BIZ HOTEL هتل دایما بیز
KEMER
14,795,000
تومان
19,795,000
تومان
10,995,000
تومان
0
تومان
6-12
KARMIR RESORT HOTEL هتل کارمیر ریزورت آنتالیا
KEMER
15,395,000
تومان
20,795,000
تومان
11,395,000
تومان
0
تومان
6-12
GRAND PARK LARA هتل گرند پارک لارا
LARA
16,495,000
تومان
21,795,000
تومان
11,795,000
تومان
0
تومان
6-12
RAMADA RESORT LARA هتل رامادا ريزورت لارا
LARA
17,695,000
تومان
22,595,000
تومان
12,495,000
تومان
0
تومان
6-12
ASTERIA KEREMLIN HOTEL هتل آستریا کرملین آنتالیا
LARA
21,395,000
تومان
29,595,000
تومان
14,295,000
تومان
0
تومان
6-12
ADALYA ELITE LARA هتل آداليا اليت لارا آنتاليا
LARA
22,995,000
تومان
30,595,000
تومان
14,995,000
تومان
0
تومان
6-12
MELAS LARA HOTEL ملاس لارا هتل آنتالیا
LARA
23,295,000
تومان
30,995,000
تومان
15,295,000
تومان
0
تومان
6-12
LIBERTY HOTEL ANTALYA هتل ليبرتي آنتاليا
LARA
23,895,000
تومان
31,895,000
تومان
15,495,000
تومان
0
تومان
6-12
CONCORDE DE LUXE RESORT هتل کونکورد دیلوکس ریزورت آنتالیا
LARA
24,695,000
تومان
36,995,000
تومان
11,795,000
تومان
0
تومان
6-12
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA هتل شروود اکسکلوسیو آنتالیا
LARA
24,995,000
تومان
33,695,000
تومان
15,995,000
تومان
0
تومان
6-12
MIRACLE RESORT HOTEL هتل ميراکل ريزورت آنتاليا
LARA
24,695,000
تومان
32,995,000
تومان
15,895,000
تومان
0
تومان
6-12
SELECTUM LUXURY RESORT هتل سلکتوم لاگچری ریزورت آنتالیا
BELEK
28,995,000
تومان
41,695,000
تومان
18,295,000
تومان
0
تومان
6-12
TITANIC BEACH LARA هتل تايتانيک بيچ لارا آنتاليا
LARA
28,995,000
تومان
39,895,000
تومان
17,995,000
تومان
0
تومان
6-12
TITANIC DELUXE HOTEL هتل تايتانيک دلوکس آنتاليا
BELEK
30,995,000
تومان
42,795,000
تومان
18,995,000
تومان
0
تومان
6-12
SUSESI LUXURY RESORT هتل سوسسی لاکچری ریزورت آنتالیا
BELEK
31,895,000
تومان
43,995,000
تومان
19,595,000
تومان
0
تومان
6-12
شروع قیمت : 10,995,000تومان
LARA PALACE هتل لارا پالاس
LARA
دو تخته
تومان10,995,000
سینگل
تومان12,595,000
کودک با تخت
8,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 11,995,000تومان
BELKON HOTEL AYT هتل بلکون آنتاليا
BELEK
دو تخته
تومان11,995,000
سینگل
تومان13,995,000
کودک با تخت
9,595,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 12,695,000تومان
CENDER HOTEL ANTALYA هتل سندر آنتالیا
ANTALYA
دو تخته
تومان12,695,000
سینگل
تومان14,995,000
کودک با تخت
9,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 14,395,000تومان
SENSITIVE PREMIUM RESORT هتل سنستیو پریمیوم
BELEK
دو تخته
تومان14,395,000
سینگل
تومان17,695,000
کودک با تخت
10,795,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 14,795,000تومان
DAIMA BIZ HOTEL هتل دایما بیز
KEMER
دو تخته
تومان14,795,000
سینگل
تومان19,795,000
کودک با تخت
10,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 15,395,000تومان
KARMIR RESORT HOTEL هتل کارمیر ریزورت آنتالیا
KEMER
دو تخته
تومان15,395,000
سینگل
تومان20,795,000
کودک با تخت
11,395,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 16,495,000تومان
GRAND PARK LARA هتل گرند پارک لارا
LARA
دو تخته
تومان16,495,000
سینگل
تومان21,795,000
کودک با تخت
11,795,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 17,695,000تومان
RAMADA RESORT LARA هتل رامادا ريزورت لارا
LARA
دو تخته
تومان17,695,000
سینگل
تومان22,595,000
کودک با تخت
12,495,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 21,395,000تومان
ASTERIA KEREMLIN HOTEL هتل آستریا کرملین آنتالیا
LARA
دو تخته
تومان21,395,000
سینگل
تومان29,595,000
کودک با تخت
14,295,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 22,995,000تومان
ADALYA ELITE LARA هتل آداليا اليت لارا آنتاليا
LARA
دو تخته
تومان22,995,000
سینگل
تومان30,595,000
کودک با تخت
14,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 23,295,000تومان
MELAS LARA HOTEL ملاس لارا هتل آنتالیا
LARA
دو تخته
تومان23,295,000
سینگل
تومان30,995,000
کودک با تخت
15,295,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 23,895,000تومان
LIBERTY HOTEL ANTALYA هتل ليبرتي آنتاليا
LARA
دو تخته
تومان23,895,000
سینگل
تومان31,895,000
کودک با تخت
15,495,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 24,695,000تومان
CONCORDE DE LUXE RESORT هتل کونکورد دیلوکس ریزورت آنتالیا
LARA
دو تخته
تومان24,695,000
سینگل
تومان36,995,000
کودک با تخت
11,795,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 24,995,000تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA هتل شروود اکسکلوسیو آنتالیا
LARA
دو تخته
تومان24,995,000
سینگل
تومان33,695,000
کودک با تخت
15,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 24,695,000تومان
MIRACLE RESORT HOTEL هتل ميراکل ريزورت آنتاليا
LARA
دو تخته
تومان24,695,000
سینگل
تومان32,995,000
کودک با تخت
15,895,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 28,995,000تومان
SELECTUM LUXURY RESORT هتل سلکتوم لاگچری ریزورت آنتالیا
BELEK
دو تخته
تومان28,995,000
سینگل
تومان41,695,000
کودک با تخت
18,295,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 28,995,000تومان
TITANIC BEACH LARA هتل تايتانيک بيچ لارا آنتاليا
LARA
دو تخته
تومان28,995,000
سینگل
تومان39,895,000
کودک با تخت
17,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 30,995,000تومان
TITANIC DELUXE HOTEL هتل تايتانيک دلوکس آنتاليا
BELEK
دو تخته
تومان30,995,000
سینگل
تومان42,795,000
کودک با تخت
18,995,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12
شروع قیمت : 31,895,000تومان
SUSESI LUXURY RESORT هتل سوسسی لاکچری ریزورت آنتالیا
BELEK
دو تخته
تومان31,895,000
سینگل
تومان43,995,000
کودک با تخت
19,595,000
تومان
کودک بدون تخت
0 تومان
سن کودک با تخت 6-12

با تشکر از انتخاب شما

لطفا جهت رزرو تور با شماره تلفن 021-84278 تماس حاصل فرمایید

یا

جهت تماس با شما از طریق کارشناسان آژانس همنواز اطلاعات درخواستی زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

مدارک لازم

اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

مدارک لازم
خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ترکیش(آنادولوجت ) -6 شب و 7 روز اقامت ترانسفر فرودگاهی - راهنما -بیمه با پوشش کرونا

خدمات آژانس
توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر و یا آژانس درخواست کننده میباشد. مسئولیت ممنوع خروج به عهده مسافر میباشد پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد میباشد .

توضیحات
تور های مشابه
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا پرواز ترکیش 12 -13-14خرداد
شروع قیمت از : 15,000,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/12 1401/03/18
ترکیش ترکیش
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا ویژه 6 خرداد
شروع قیمت از : 9,510,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/06 1401/03/13
ایران ایر ایران ایر
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا پرواز ترکیش 5 و 6 و 7 خرداد
شروع قیمت از : 12,000,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/07 1401/03/13
ترکیش ترکیش
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا ویژه 13 خرداد
شروع قیمت از : 10,020,000 تومان
5 شب 5 شب
6 روز 6 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/13 1401/03/19
ایران ایر ایران ایر
جزییات دکمه اسلایدر
تور های جدید همنواز
تور آنتالیا ویژه 19 خرداد
شروع قیمت از : 9,510,000 تومان
6 شب 6 شب
7 روز 7 روز
تاریخ رفت و برگشت
1401/03/19 1401/03/26
ایران ایر ایران ایر
جزییات دکمه اسلایدر
ارتباط در واتساپ همنواز